|  1  |  . . . .     <   |  3   |  4   |  5   |  >     . . . .  |  159  |
Dzięcioł duży - Dendrocopos major - 오색딱다구리 - Fotografia nr 20170423_9931 Dzięcioł duży - Dendrocopos major - 오색딱다구리 - Fotografia nr 20170423_9930 Grubodziób - Coccothraustes coccothraustes - 콩새 - Fotografia nr 20170423_9924 Dudek - Upupa epops - 후투티 - Fotografia nr 20170423_9914
Dudek - Upupa epops - 후투티 - Fotografia nr 20170423_9904 Kowalik - Sitta europaea - 아물동고비(동고비) - Fotografia nr 20170423_0196 Szczygieł - Carduelis carduelis - Fotografia nr 20170423_0141 Szczygieł - Carduelis carduelis - Fotografia nr 20170423_0134
Szpak zwyczajny - Sturnus vulgaris - 흰점찌르레기 - Fotografia nr 20170423_0114 Szpak zwyczajny - Sturnus vulgaris - 흰점찌르레기 - Fotografia nr 20170423_0085 Kopciuszek - Phoenicurus ochruros - 검은머리딱새 - Fotografia nr 20170423_0063 Kopciuszek - Phoenicurus ochruros - 검은머리딱새 - Fotografia nr 20170423_0038
    
Wszelkie prawa do opublikowanych w niniejszej galerii fotografii są własnością jej autora.
Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
이 갤러리에 게시 된 사진에 대한 모든 권리는 작성자의 재산입니다. 어떤 형태로든 복사 및 배포하는 것은 금지됩니다.