|  1  |  . . . .     <   |  3   |  4   |  5   |  >     . . . .  |  156  |
Piecuszek zwyczajny - Phylloscopus collybita - Fotografia nr 20170422_9808 Pliszka siwa - Motacilla alba - Fotografia nr 20170421_9747 Strumieniówka - Locustella fluviatilis - Fotografia nr 20150531_9782 Strumieniówka - Locustella fluviatilis - Fotografia nr 20150531_9765
Strumieniówka - Locustella fluviatilis - Fotografia nr 20150531_9723 Grubodziób - Coccothraustes coccothraustes - Fotografia nr 20150419_6035_2 Grubodziób - Coccothraustes coccothraustes - Fotografia nr 20150411_5073 Grubodziób - Coccothraustes coccothraustes - Fotografia nr 20150331_5042
Grubodziób - Coccothraustes coccothraustes - Fotografia nr 20150331_5033 Grubodziób - Coccothraustes coccothraustes - Fotografia nr 20150331_5026 Grubodziób - Coccothraustes coccothraustes - Fotografia nr 20150331_5022 Mysikrólik zwyczajny - Regulus regulus - Fotografia nr 20141026_0645
    
Wszelkie prawa do opublikowanych w niniejszej galerii fotografii sĪ w≥asno∂ciĪ jej autora.
Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych