|  159  |  . . . .     <   |  157   |  158   |  159  
Dzierzba gąsiorek - Lanius collurio - 붉은등때까치 - Fotografia nr 20080710_3386 Dzierzba gąsiorek - Lanius collurio - 붉은등때까치 - Fotografia nr 20080710_3377 Pliszka żółta - Motacilla flava -  긴발톱할미새 - Fotografia nr 20080710_3373 Trznadel - Emberiza citrinella - 금빛머리멧새 - Fotografia nr 20080709_3481
Dzwoniec - Carduelis chloris - Fotografia nr 20080709_3473 Sójka - Garrulus glandarius - 어치 - Fotografia nr 20080709_3463    
    
Wszelkie prawa do opublikowanych w niniejszej galerii fotografii są własnością jej autora.
Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
이 갤러리에 게시 된 사진에 대한 모든 권리는 작성자의 재산입니다. 어떤 형태로든 복사 및 배포하는 것은 금지됩니다.