|  1  |  . . . .     <   |  2   |  3   |  4   |  >     . . . .  |  159  |
Perkoz zausznik - Podiceps nigricollis - 검은목논병아리 - Fotografia nr 20170430_1333 Perkoz zausznik - Podiceps nigricollis - 검은목논병아리 - Fotografia nr 20170430_1330 Perkoz zausznik - Podiceps nigricollis - 검은목논병아리 - Fotografia nr 20170430_1215 Perkoz zausznik - Podiceps nigricollis - 검은목논병아리 - Fotografia nr 20170430_1116
Grubodziób - Coccothraustes coccothraustes - 콩새 - Fotografia nr 20170429_0771 Grubodziób - Coccothraustes coccothraustes - 콩새 - Fotografia nr 20170429_0746 Łyska - Fulica atra - 물닭 - Fotografia nr 20170429_0555 Perkoz zausznik - Podiceps nigricollis - 검은목논병아리 - Fotografia nr 20170429_0526
Perkoz zausznik - Podiceps nigricollis - 검은목논병아리 - Fotografia nr 20170429_0334 Perkoz zausznik - Podiceps nigricollis - 검은목논병아리 - Fotografia nr 20170429_0319 Dzięcioł duży - Dendrocopos major - 오색딱다구리 - Fotografia nr 20170423_9988 Dzięcioł duży - Dendrocopos major - 오색딱다구리 - Fotografia nr 20170423_9963
    
Wszelkie prawa do opublikowanych w niniejszej galerii fotografii są własnością jej autora.
Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
이 갤러리에 게시 된 사진에 대한 모든 권리는 작성자의 재산입니다. 어떤 형태로든 복사 및 배포하는 것은 금지됩니다.