|  1  |  . . . .     <   |  4   |  5   |  6   |  >     . . . .  |  159  |
Grubodziób - Coccothraustes coccothraustes - 콩새 - Fotografia nr 20170423_0012 Piecuszek zwyczajny - Phylloscopus collybita - 검은다리솔새 - Fotografia nr 20170422_9853 Piecuszek zwyczajny - Phylloscopus collybita - 검은다리솔새 - Fotografia nr 20170422_9845 Piecuszek zwyczajny - Phylloscopus collybita - 검은다리솔새 - Fotografia nr 20170422_9809
Piecuszek zwyczajny - Phylloscopus collybita - 검은다리솔새 - Fotografia nr 20170422_9808 Pliszka siwa - Motacilla alba - 알락할미새 - Fotografia nr 20170421_9747 Muchołówka żałobna - Ficedula hypoleuca - Fotografia nr 20160605_4948 Muchołówka żałobna - Ficedula hypoleuca - Fotografia nr 20160528_4820
Piecuszek zwyczajny - Phylloscopus collybita - 검은다리솔새 - Fotografia nr 20160423_4522 Piecuszek zwyczajny - Phylloscopus collybita - 검은다리솔새 - Fotografia nr 20160423_4430 Czyż - Carduelis spinus - 검은머리방울새 - Fotografia nr 20160402_3992 Czyż - Carduelis spinus - 검은머리방울새 - Fotografia nr 20160402_3976
    
Wszelkie prawa do opublikowanych w niniejszej galerii fotografii są własnością jej autora.
Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
이 갤러리에 게시 된 사진에 대한 모든 권리는 작성자의 재산입니다. 어떤 형태로든 복사 및 배포하는 것은 금지됩니다.