Wszystkie zdjęcia zamieszczone na tej stronie można zamówić w formie pliku lub wydruku kontaktując się bezpośrednio z ich autorem:


Tomasz Chmielewski

e-mail:       poczta(at)tomaszchmielewski.pl


Wszelkie prawa do opublikowanych w niniejszej galerii fotografii są własnością jej autora.
Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych