<   |  1   |  2   |  3   |  >     . . . .  |  156  |
Grubodziób - Coccothraustes coccothraustes - Fotografia nr 20170429_0771 Grubodziób - Coccothraustes coccothraustes - Fotografia nr 20170429_0746 Łyska - Fulica atra - Fotografia nr 20170429_0555 Perkoz zausznik - Podiceps nigricollis - Fotografia nr 20170429_0526
Perkoz zausznik - Podiceps nigricollis - Fotografia nr 20170429_0334 Perkoz zausznik - Podiceps nigricollis - Fotografia nr 20170429_0319 Dzięcioł duży - Dendrocopos major - Fotografia nr 20170423_9988 Dzięcioł duży - Dendrocopos major - Fotografia nr 20170423_9963
Dzięcioł duży - Dendrocopos major - Fotografia nr 20170423_9931 Dzięcioł duży - Dendrocopos major - Fotografia nr 20170423_9930 Grubodziób - Coccothraustes coccothraustes - Fotografia nr 20170423_9924 Dudek - Upupa epops - Fotografia nr 20170423_9914
    
Wszelkie prawa do opublikowanych w niniejszej galerii fotografii są własnością jej autora.
Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych