|  1   |  2   |  3   |  >     . . . .  |  156  |
Grubodziób - Coccothraustes coccothraustes - Fotografia nr 20170502_1875 Grubodziób - Coccothraustes coccothraustes - Fotografia nr 20170502_1871 Muchołówka żałobna - Ficedula hypoleuca - Fotografia nr 20170502_1856 Muchołówka żałobna - Ficedula hypoleuca - Fotografia nr 20170502_1842
Szczygieł - Carduelis carduelis - Fotografia nr 20170501_1651 Perkoz zausznik - Podiceps nigricollis - Fotografia nr 20170430_1632 Perkoz zausznik - Podiceps nigricollis - Fotografia nr 20170430_1456 Perkoz zausznik - Podiceps nigricollis - Fotografia nr 20170430_1442
Perkoz zausznik - Podiceps nigricollis - Fotografia nr 20170430_1333 Perkoz zausznik - Podiceps nigricollis - Fotografia nr 20170430_1330 Perkoz zausznik - Podiceps nigricollis - Fotografia nr 20170430_1215 Perkoz zausznik - Podiceps nigricollis - Fotografia nr 20170430_1116
    
Wszelkie prawa do opublikowanych w niniejszej galerii fotografii są własnością jej autora.
Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych