|  156  |  . . . .     <   |  154   |  155   |  156  
Dzwoniec - Carduelis chloris - Fotografia nr 20080709_3473 Sójka - Garrulus glandarius - Fotografia nr 20080709_3463    
    
Wszelkie prawa do opublikowanych w niniejszej galerii fotografii są własnością jej autora.
Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych