|  1  |  . . . .     <   |  153   |  154   |  155   |  >     . . . .  |  159  |
Sójka - Garrulus glandarius - 어치 - Fotografia nr 20081111_2370 Sójka - Garrulus glandarius - 어치 - Fotografia nr 20081111_2369 Dzięcioł duży - Dendrocopos major - 오색딱다구리 - Fotografia nr 20081111_2345 Dzięcioł duży - Dendrocopos major - 오색딱다구리 - Fotografia nr 20081111_2332
Dzięcioł duży - Dendrocopos major - 오색딱다구리 - Fotografia nr 20081111_2329 Sikora modra - Cyanistes caeruleus - Fotografia nr 20081111_2301 Sójka - Garrulus glandarius - 어치 - Fotografia nr 20081111_2252 Sójka - Garrulus glandarius - 어치 - Fotografia nr 20081111_2250
Sikora czubatka - Lophophanes cristatus - Fotografia nr 20081111_2143 Sikora czubatka - Lophophanes cristatus - Fotografia nr 20081111_2129 Sikora czarnogłówka - Poecile montanus - Fotografia nr 20081111_2107 Sójka - Garrulus glandarius - 어치 - Fotografia nr 20081111_2095
    
Wszelkie prawa do opublikowanych w niniejszej galerii fotografii są własnością jej autora.
Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
이 갤러리에 게시 된 사진에 대한 모든 권리는 작성자의 재산입니다. 어떤 형태로든 복사 및 배포하는 것은 금지됩니다.